Op 7 juli 2017 is het HB-Café Zeeland gestart. Dit HB-Café is een onderdeel van de landelijke organisatie van het IHBV.

v.l.n.r. Peter Overzier (spreker), Karin van Toor en Sylvia Tas (coördinatoren) Noks Nauta (spreekster)

Wat is een HB-Café?
Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten.
In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm van ca. 2,5 uur met een pauze. Na afloop is er doorgaans gelegenheid om na te praten en iets te drinken in een andere ruimte. De aanvangstijd is meestal 19:00 of 19:30 uur; dit kan verschillen per locatie. Het inhoudelijk deel van het programma stopt niet later dan 22:00 uur.
De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Cafés zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Ons Team:
Met Rob Scipio, Johanneke de Hoop, Saskia Flamman, Maria Louws en Sylvia Tas organiseren wij ongeveer 6 keer per jaar HB-Café in Middelburg.

PROGRAMMA 2021:

12-2-2021
Thema: Hoogbegaafd ouderschap
Spreekster: Sylvia Tas

26-2-2021
Thema: Ken je KernTalenten en benut ze volledig!
Spreekster: Sylvia Tas

12-3-2021
Thema: Starterscafé Tijdens de week van de hoogbegaafdheid
Thema: Ben jij een creatieve snelle denker of gewoon hoogbegaafd?
Spreeksters: Johanneke de Hoop en Sylvia Tas

 

Locatie:
We zijn te gast bij Gideon Mulders. Zijn Café: Le Penseur aan de Varkensmarkt 15 in Middelburg is een fijne en gezellige plek, waar de lezingen plaatsvinden.
Hoe kan ik me aanmelden?

De aanmeldingen lopen via de site van het IHBV. Je gaat naar de site. Je kiest als je naar Middelburg wilt komen op de button: Zeeland, daar staat het volgende Café en je kunt hier ook zien of er nog een plekje voor je is. Je betaalt via de site en dan is het voor elkaar. Mocht een Café vol zijn, dan is het zinvol om je naam op de wachtlijst te zetten, want als er afmeldingen zijn, dan gaan we op volgorde van de wachtlijst bellen.
Wil je meer van het IHBV weten of wil je eens een keer komen meld je dan via de volgende link aan.

https://www.ihbv.nl