Op 7 juli 2017 is het HB-Café Zeeland gestart. Dit HB-Café is een onderdeel van de landelijke organisatie van het IHBV.

Johanneke de Hoop en Sylvia Tas

Wat is een HB-Café?
Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten.
In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm van ca. 2,5 uur met een pauze. Na afloop is er doorgaans gelegenheid om na te praten en iets te drinken in een andere ruimte. De aanvangstijd is meestal 19:00 of 19:30 uur; dit kan verschillen per locatie. Het inhoudelijk deel van het programma stopt niet later dan 22:00 uur.
De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Cafés zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Ons Team:
Johanneke de Hoop, Maria Louws, Martine en Sylvia Tas organiseren wij ongeveer 9 keer per jaar HB-Café in Middelburg.

Locatie:
We zijn te gast bij Het Palet of Hof van Buren in Middelburg. Let goed op de locatie en de tijd, want een enkele keer is dat net anders.

De aanmeldingen lopen via de site van het IHBV. Je gaat naar de site. Je kiest als je naar Middelburg wilt komen op de button: Zeeland, daar staat het volgende Café en je kunt hier ook zien of er nog een plekje voor je is. Je betaalt via de site en dan is het voor elkaar. Mocht een Café vol zijn, dan is het zinvol om je naam op de wachtlijst te zetten, want als er afmeldingen zijn, dan gaan we op volgorde van de wachtlijst bellen.
Wil je meer van het IHBV weten of wil je eens een keer komen meld je dan via de volgende link aan.

https://www.ihbv.nl