Apparently Gifted

(Vermoedelijk) begaafde kinderen op school?

Op iedere basisschool en vrijwel alle VO-scholen lopen begaafde kinderen rond; niet alleen op HAVO en VWO, maar ook op SVO en (V)MBO. Zij vallen lang niet altijd op door goede prestaties.
Begaafde leerlingen zijn  vaak de onopvallende ideale leerling of de irritante draak van de klas, waarbij de school vrijwel nooit aan begaafdheid denkt. 
Thuis zien ouders echter vaak een boos en ongelukkig kind dat ze steeds moeilijker gemotiveerd en gelukkig kunnen krijgen. Deze ouders gaan op zoek naar een verklaring en na een lange zoektocht rijst het vermoeden van begaafdheid.

Iedere school ken wel die ouder die het vermoeden hoogbegaafdheid uitgesproken heeft over zijn of haar kind.
En lang niet iedere school herkent deze begaafdheid op school. 

Daarmee komen zowel ouders als school in een lastig parket: ouders worden door school gezien als ‘lastige ouders’ en school wordt door ouders gezien als de plaats waar hun kind ongelukkig wordt. 

Hoe uit deze impasse te geraken?

Het is belangrijk om je als school te realiseren dat ouders van (hoog)begaafde kinderen andere uitdagingen ervaren in de opvoeding dan de meeste ouders.

Begaafde kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het begaafde kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld.

Om als ouder met school in gesprek te gaan over deze persoonlijke struggle vereist veel moed. Het woord (hoog-)begaafd wordt door Nederlandse ouders niet snel gebruikt: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 
Realiseer je dus dat ouders zich al uitgebreid hebben georiënteerd en vaak tegen wil en dank uitgekomen zijn op begaafdheid als verklaring van hun uitdagingen. 

Neem ouders serieus en bied educatie aan

Het programma “De emotionele begeleiding van uw hoogbegaafde kind” is bedoeld voor ouders en begeleiders van begaafde kinderen.

Dit programma is ontwikkeld door psycholoog Dr. James Webb, de oprichter van SENG. De SENG Model Parent Groups (SMPG) zijn een belangrijk onderdeel van de activiteiten van SENG. Model Parent Groups, begeleide
gespreksgroepen voor ouders van begaafde kinderen. Tijdens 8 wekelijkse bijeenkomsten kunnen ouders, onder begeleiding van twee SMPG facilitators, hun ervaringen delen m.b.t. de uitdagingen die zij bij de opvoeding van hun begaafde kinderen ervaren. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • kenmerken van begaafde kinderen,
 • communicatie
  als sleutel tot relaties,
 • motivatie,
 • (onder)presteren,
 • intensiteit,
 • perfectionisme,
 • idealisme,
 • stress
 • en het belang van ‘peers’.

Training op uw locatie

Sylvia Tas is een van de weinigen in Nederland die dit gecertificeerde programma aanbiedt, omdat zij de opleiding bij James T. Webb in Chicago gevolgd heeft.

Beter contact met ouders

Om ouders van begaafde kinderen te ondersteunen, kun je als school deze training aanbieden. Doordat ouders zich -eindelijk- serieus genomen voelen, verdwijnt vaak de spanning uit de relatie school-ouders. 
De training geeft ouders handvatten om om te gaan met de intensiteit van hun kinderen.

Ben je geïnteresseerd om de training aan te bieden? Neem dan contact op via onderstaand formulier. 

Interesse formulier training

  Je naam

  Op welk e-mailadres kan ik jou bereiken?

  Bewijs dat je menselijk bent:

   Je naam

   Op welk e-mailadres kan ik jou bereiken?

   Bewijs dat je menselijk bent:

   Scroll to Top