In acht avonden komen de volgende thema's uitgebreid aan de orde

 1. Hoogbegaafdheid, wat betekent dat?
 2. Kenmerken van hoogbegaafde kinderen
 3. Communicatie: de sleutel tot relaties
 4. Motivatie, enthousiasme en onderpresteren
 5. Grenzen stellen en het aanleren van zelfdiscipline
 6. Intensiteit, perfectionisme en stress
 7. Idealisme, teleurstelling en depressie
 8. De omgang met leeftijdgenoten en vrienden
 9. Verhoudingen binnen het gezin
 10. Individualiteit en morele ontwikkeling
 11. Uitdagingen van het moderne ouderschap
 12. Kinderen met een dubbele last

De avond begint met een presentatie over het onderwerp.

Er is tijd om ervaringen en tips uit te wisselen.

Als u nu op de onderstaande button drukt, krijgt u de actuele
informatie van de training.

Oudercursus

 

Werken aan de emotionele begeleiding van je begaafde kind

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U meldt zich aan via de mail: info@apparentlygifted.nl
 • U komt op de lijst voor de eerst volgende training
 • U volgt het programma van 8 weken

De training is een zeer effectieve en praktische manier om u handvatten te geven om uw (mogelijk) hoogbegaafde kind(eren) op emotioneel gebied te begeleiden.

 

 

Bij de opvoeding van mijn eigen kinderen had ik deze tools heel graag gehad. Inmiddels zijn mijn kinderen volwassen en geef ik al sinds 2009 onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in Zeeland.

Zelf ben ik toen mijn kinderen nog heel jong waren (1996) lid geworden van de oudervereniging Pharos. Daar heb ik veel herkenning gevonden. Het was echter niet voldoende. De thema’s, die hierboven beschreven zijn, zijn enorm actueel en goed toepasbaar. Zij zijn in de Verenigde Staten ontwikkeld door James T. Webb (SENG).

In de zomer van 2017 ben ik naar Chicago gevlogen en ben ik door o.a. James T. Webb opgeleid als SMPG-facilitator. Dit betekent dat ik gediplomeerd ben om aan ouders van hoogbegaafde kinderen deze training te geven.