Apparently Gifted

Sylvia Tas

Oprichter van Apparently Gifted

Ik ben altijd al geïnteresseerd in kinderen die niet binnen het reguliere onderwijs passen. Aanvankelijk heb ik gewerkt met kinderen met gedragsproblemen. Later kwam ik er als ouder achter dat niet alleen kinderen met gedrag- of leerproblemen moeite konden ervaren met school, maar dat juist ook hoogbegaafde kinderen tegen problemen aanlopen.

Ik heb gezien hoe een gebrek aan uitdaging, onbegrip bij leeftijdsgenootjes en leerkrachten en het niet aansluiten van het gestandaardiseerde onderwijs bij de belevingswereld van een kind kan leiden tot veel problemen.

Deze uiten zich in: frustratie, woede-uitbarstingen, gebrek aan zelfvertrouwen, een gevoel van anders zijn en onderpresteren. Ik vond dat hier meer aandacht voor moest komen en ben me hiervoor gaan inzetten.

Carrière

Mijn carrière begon na mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk.
Ik ben gaan werken als leidinggevende in een therapeutisch gezinshuis voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Later heb ik me laten omscholen tot leerkracht in het basisonderwijs en sinds 2009 ben ik fulltime betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs dat gespecialiseerd is voor met name hoogbegaafde kinderen.

Ik heb me ingezet om dit onderwijs verder te ontwikkelen, uit te voeren en te verbeteren. Met ons team van de Denktank TopPlan (gestart in 2011) hebben wij zelfs op het Ministerie van OCW onze plannen mogen presenteren en in 2013 waren we genomineerd voor de Mensa Award.
Continue heb ik me verder ontwikkeld, zo ben ik Kanjercoördinator (sociale vaardigheden) binnen de school.
Ook heb ik me – buiten mijn werk om – verder gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Kerntalentenanalist

Ik ben erkend KernTalentenanalist geworden, zodat ik mensen beter kan begeleiden en inzicht kan geven in hun aard, potentie en intrinsieke motivatie. Inmiddels heb ik de Masterclass Studiekeuzebegeleiding, de Masterclass Hoogbegaafdheid en de Masterclass Complexe Combinaties gedaan.

In 2017 ben ik getraind in Chicago door o.a. James T. Webb om SENG Facilitator te worden, zo mag ik nu ouders van hoogbegaafde kinderen op een professionele manier begeleiden.

Als coördinator van HB-Café Zeeland, als onderdeel van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen, heb ik me de afgelopen jaren ingezet om meer bekendheid rondom het thema hoogbegaafdheid te creëren. De HB-Cafés zijn een plek waar hoogbegaafden elkaar kunnen ontmoeten en meer over zichzelf en hoogbegaafdheid te weten te komen.

Apparently Gifted

Sinds 1990 heb ik veel kennis en ervaring opgebouwd met de verschillende aspecten van hoogbegaafdheid. Deze expertise wil ik nu benutten via Apparently Gifted.

Ik heb Apparently Gifted opgericht zodat ik u verder kan helpen :
KernTalentenanalyse voor individuen op het gebied van studiekeuze, job-coaching of op persoonlijk vlak.
Coaching van ouders bij de opvoeding van hoogbegaafde kinderen
– Begeleiding van ouders en kinderen die moeite hebben (gehad) met meekomen op school en in de maatschappij

Scroll to Top