Wat zijn KernTalenten?

Ieder mens heeft van nature een andere aanleg op het gebied van karakter, motivatie en sterke en zwakke eigenschappen. 23 KernTalenten en hun combinaties geven je inzicht in jouw sterke en zwakke punten en waar jouw mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Deze KernTalenten worden gevonden aan de hand van je kindertijd. Als kind deed je activiteiten en speelde je met datgene wat je intuïtief het liefst deed. Door de professionele analyse van jouw unieke KernTalenten kan een compleet beeld gegeven worden van jouw complete aanleg, potentie en motivatie. Deze methode geeft je inzicht in de dingen waar jij energie van krijgt en de dingen waar jij energie aan verliest.

Oorsprong en achtergrond

Danielle Krekels ontdekte dat je favoriete kinderspelletjes en hoe je daarmee speelde alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. In haar werkveld werving en selectie van wetenschappelijk opgeleid personeel kwam zij er meer dan 20 jaar geleden achter dat ingenieurs een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur in hun kindertijd bleken te hebben. Deze vaststelling was de aanleiding voor verder onderzoek. Zo ontdekte ze 23 KernTalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. Na meer dan 12.000 diepte-interviews is de KernTalentenmethode intussen stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd. De vragenlijst werd in 2015 wetenschappelijk gevalideerd met een betrouwbaarheidsscore van Cronbach’s Alpha .84, de hoogste ter wereld naast de Big5.

Betekenis en toepassing van een KernTalentenanalyse

Het inzetten van je sterke KernTalenten geeft je energie, ontwikkeling en voldoening. Taken of werk waar je jouw sterke KernTalenten niet kunt inzetten, kunnen leiden tot verveling en zelfs bore out. Vaardigheden waarbij vooral je kleinere KernTalenten worden aangesproken, kosten je veel energie, leveren vaak een onbevredigend resultaat en kunnen leiden naar burn out . Wanneer je je KernTalenten kent, kun je bewustere keuzes maken die echt bij je passen, waar je talent voor hebt en waar je ‘goesting’ in hebt.

Waarom een KernTalentenanalyse?

Er zijn veel vragen waar een KernTalentenanalyse een helder inzicht geeft:

  • Ik ben al twee keer gestopt met een studie. Welke studierichting past wel bij mij?
  • Ik ben uitgekeken op mijn huidige baan, hoe maak ik die weer interessant?
  • Ik wil een eigen bedrijf beginnen. Hoe pak ik dat het beste aan, wat zijn mijn valkuilen?
  • Ben ik geschikt om leiding te geven? Zo ja, welke stijl past bij mij?
  • Hoe kan ik een burn-out voorkomen?
  • Hoe kan ik een bore-out voorkomen?
  • Ik vind mijn werk zwaar. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?

Kortom, een KernTalentenanalyse geeft inzichten om betere beslissingen voor je toekomst te maken. Wat heb je nodig om in je werk gelukkig te zijn? Waar liggen jouw grenzen? Welke studie is voor jou passend? Welke talenten kun jij tot excellentie ontwikkelen? Welke aspecten moet je juist zien te vermijden?

Waar bestaat een KernTalentenanalyse uit?

1. Je vult online een vragenlijst in, dat kost je ongeveer 30 minuten

De resultaten worden verwerkt en geanalyseerd. Op basis daarvan wordt het persoonlijk interview voorbereid.

2. Een persoonlijk interview, dat duurt ongeveer 1,5 uur

Hierin gaan we uitgebreid in op jouw kindertijd. Waar speelde je mee, wat deed je graag of juist niet graag. Deze fase van de analyse is bedoeld als check. De door jou ingevulde antwoorden kunnen nog worden aangepast. Op basis van deze twee stappen vertellen we je de eerste uitkomsten van de analyse. We checken met jou of je je daarin herkent.

3. Een diepte-interview, dat duurt ongeveer 1 uur.

We gaan dieper in op je schoolperiode, je studie(s), je carrière en je privésituatie. Daarmee krijgen we inzicht in hoeverre de KernTalenten zijn ingezet en ontwikkeld en welke competenties je hebt verworven. We krijgen dan ook een duidelijk beeld van je ambities en verwachtingen voor de toekomst.

4. Een persoonlijke rapportage

Wij formuleren hierin jouw complete KernTalentenconstellatie met daar bovenop een helder en concreet advies in relatie met je KernTalenten gericht op je ambities en wensen met betrekking tot de (nabije) toekomst. De rapportage ontvang je binnen drie weken per post.

5. Een evaluatiegesprek, dat duurt ongeveer 1,5 uur

Je hebt het rapport kunnen lezen. Samen kijken we hoe je het hebt ervaren en of  je jezelf in de uitkomsten van de analyse herkent. We zorgen ervoor dat de uitkomsten echt bij je gaan leven en glashelder zijn.

De geldigheidsduur van een KernTalentenanalyse is levenslang. Het is een valide weerspiegeling van je KernTalenten waarop je een leven lang kunt vertrouwen en bouwen.

De KernTalentenanalyse is ook een vast onderdeel in het Werkfit maken van UWV-cliënten.

Diploma-uitreiking door Danielle Krekels

En 3 Diploma’s voor Masterclasses

https://www.coretalents.eu/nl https://www.ktan.nl http://www.hoogbegaafdinbedrijf.nl