Individuele begeleiding van volwassenen

Bij Apparently Gifted komt u als u vragen heeft over:
• Uw hoogbegaafdheid/hoogsentitiviteit
• De situatie op uw werk: te zwaar, te saai
• Begeleiding na een echtscheiding
• Begeleiding bij loopbaankeuze
• De opvoeding van een hoogbegaafd of hoogsensitief kind

Afhankelijk van uw vraag zijn er grofweg drie mogelijkheden:
1) Er start een kort coachingstraject
2) Er wordt een KernTalentanalyse afgenomen
3) Deelname aan een cursus van 8 weken, waarin alle facetten van het opvoeden van hoogbegaafde kinderen worden behandeld.

Hoe gaat dat in zijn werk?
1 U maakt vrijblijvend een telefonische afspraak:
2 Een intakegesprek
3 Enkele coachingsgesprekken, een KernTalentenanalyse of de oudercursus
4 Afsluitend gesprek

Het is niet van belang of u een IQ-onderzoek heeft gehad.

 

Kerntalenten Analyse Oudercursus