Apparently Gifted

HB-Café Zeeland

Een HB-Café is een informele bijeenkomst, georganiseerd vanuit het IHBV, waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten.

Geplande HB-Cafés

Op 7 juli 2017 is het HB-Café Zeeland gestart. Dit HB-Café wordt namens het IHBV georganiseerd door Johanneke de Hoop en Sylvia Tas. Je vindt de complete agenda van alle HB-Cafés hier

De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken.
De HB-Cafés zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Programma

In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm van ca. 2,5 uur met een pauze. Na afloop is er doorgaans gelegenheid om na te praten en iets te drinken in een andere ruimte. De aanvangstijd is meestal 19:00 of 19:30 uur; dit kan verschillen per locatie. Het inhoudelijk deel van het programma stopt niet later dan 22:00 uur.
Scroll to Top