Jouw kind op weg naar zijn toekomst.

Jouw kind is uniek

Waar loopt je kind tegenaan

Begeleiding van kinderen:
Bij Apparently Gifted komen ouders en kinderen voor begeleiding wanneer het in het leven van het kind niet lekker loopt. De verschijningsvorm kan heel verschillend zijn bijv.:
• Onverklaarbare buikpijn
• Sociaal-emotioneel niet lekker in zijn/haar vel zit
• Problemen op school
• Driftbuien op school of juist alleen maar thuis
• Schoolprestaties, die niet overeenkomen met het beeld dat ouders van hun kind hebben.
• Piekeren
• Slecht slapen
Meestal wordt er naar een ‘probleem’ gekeken en daar wordt een oplossing voor gezocht. Mijn visie is om te kijken naar het ‘grotere geheel’, met daarin uw kind ‘centraal’. Het ‘probleem’ manifesteert zich op een bepaalde manier in het leven van uw kind en is dus een signaal. Met dit signaal moet weldegelijk iets gebeuren. Heel vaak is het helemaal niet duidelijk, dat er sprake zou kunnen zijn van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.
Als kindercoach werk ik oplossingsgericht en kijk ik verder dan alleen het opheffen van het signaal. Samen met uw kind ga ik op zoek naar de sterke kanten van uw kind, zodat het zijn /haar eigen talenten ontdekt. Hierdoor zal het zelfvertrouwen groeien. Uw kind leert zichzelf beter kennen en leert met situaties, die het lastig vindt, omgaan. Dit alles steeds met het signaal-probleem in het achterhoofd.

Oudercursus

Wat zijn de stappen?

 

 

 

1 U maakt vrijblijvend een telefonische afspraak:

2 Een intake

3 Kennismaking met uw kind

4 Coaching van uw kind

5 Afsluitend gesprek

Bij welke thematiek kan er ook coaching voor uw kind nuttig zijn?

  • Verwerking van echtscheiding
  • Leren omgaan met hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit
  • Leren-leren
  • Faalangst

Aangezien ieder kind uniek is ga ik er vanuit, dat er nog een heleboel vraagstukken aan deze rij toe te voegen zijn.

Het is niet van belang of een kind al een IQ-onderzoek heeft gehad.